top of page
Cervell i meditació - Matthieu Ricard i Wolf Singer

Cervell i meditació - Matthieu Ricard i Wolf Singer

€ 19,50Price
Tax inclòs |

Durant vuit anys, Ricard i Singer han compartit els seus coneixements i s'han interrogat sobre el funcionament de la ment: la meditació modifica els circuits neuronals? Com es formen les emocions? Quins són els diferents estats modificats de la consciència? Què és el «jo»? Hi ha el lliure albir? Què podem dir de la naturalesa de la consciència? A cada tema, es confronten amb intel·ligència dues tradicions de pensament. Una, la filosofia budista, és un coneixement en primera persona, resultat de pràctiques mil·lenàries de meditació al cervell. L'altra, les neurociències, és un coneixement en tercera persona, procedent d'experimentacions al laboratori. Els dos enfocaments són radicalment diferents, però força sovint arriben a les mateixes conclusions. Per poder desenvolupar una veritable «ciència de la ment», l'aproximació entre tots dos enfocaments és indispensable. I això és exactament el que proposa aquesta obra: un diàleg profund entre les ciències contemplatives i les modernes amb la idea de penetrar als misteris de la ment humana.