top of page

AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure informacion recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que el Lloc Web i el portal d'Internet https: / /www.casavirupa.com/ (en endavant, el "Web") és titularitat de Casa Virupa, amb domicili social a Cami Castell, s / n amb CIF no R0802164D. El present avís legal regula les condicions d'ús de l'esmentat portal d'Internet.

 

Llei aplicable i jurisdicció

 

Amb caràcter general les relacions entre Casa Virupa i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament a l'fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Tavertet per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

Acceptació de l'usuari

 

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web que Casa Virupa posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.
L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Casa Virupa.

L'accés i navegació en el lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir a fer servir el lloc web.

 

Accés al web

 

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contratacion prèvia de el servei.
En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat https://www.casavirupa.com/.

 

Contingut i ús

 

La visita a la pàgina web per part de l'usuari haurà de fer de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Casa Virupa o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.
L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, asi com la realizacion de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Casa Virupa, a al lloc web oa seus continguts.

El titular de l'web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Els drets de propietat intel·lectual de l'contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Casa Virupa i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació publica, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols, encara que se citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Casa Virupa. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus duenos i estan protegits per llei.

Casa Virupa no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de Casa Virupa.

 

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part de Casa Virupa serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Casa Virupa es reserva el dret d'exercitar enfront de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

 

Responsabilitat i garanties

 

Casa Virupa declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web, així com l'absència de virus i components danyosos. No obstant això, Casa Virupa no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 

La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.


L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.


L'absència de virus i / o altres components nocius.


Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Casa Virupa.


L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, Casa Virupa no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que, si s'escau s'incloguin en el lloc web, s'ajustin a aquest avís legal, ni que l'ús de la pàgina web es realitzi de forma diligent.


L'ús per menors d'edat de la pàgina web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, i els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.


Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.


La introducció de dades erronis per part de l'usuari o d'un tercer.

 

Casa Virupa podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat a la pàgina web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, Casa Virupa comuniqués a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

 

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Casa Virupa es compromet a l'eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

 

Galetes

 

Casa Virupa utilitza cookies, als efectes d'optimitzar i personalitzar el seu navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el propi terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació d'l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les galetes poden ser compartits amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l'usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instalacion d'aquests arxius. Per obtenir més informació consulteu la nostra Política de Cookies.

 

Enllaços (links)

 

La presència d'enllaços (links) a la pàgina web de Casa Virupa cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Casa Virupa no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantís la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que en altres llocs web s'estableixin enllaços a la pàgina web de Casa Virupa, no s'entén que Casa Virupa ha autoritzat l'enllaç o el contingut del lloc web en el qual es conté l'enllaç, tampoc podrà incloure en la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, o dels continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

Casa Virupa es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en què s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials

 

Modificacion de les condicions

 

Casa Virupa es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.

bottom of page