top of page

TERMES I CONDICIONS

Generalitats

 

Les presents Condicions Generals d'Ús i de la Contractació (d'ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies, l'accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini https: //www.casavirupa.com i els seus subdominis (d'ara endavant, “el Lloc Web”), així com la contractació de productes i/o serveis a través d'aquest. El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari del Lloc Web (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions Generals, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el Lloc Web sense fer-lo servir.

 

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.

 • Que és major dedat dacord amb la normativa vigent en el seu lloc de residència, en cas contrari el menor haurà de comptar amb lautorització dels seus representants legals.

 • Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té prou capacitat.

 • Que assumeix totes les obligacions disposades aquí.

 

L'Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que aquest i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.

 

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc Web.

 

La modificació d'aquestes Condicions Generals no afectarà els béns o les promocions que hagin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

 

En cas que Associació Casa Virupa encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, ambdues parts reconeixen com a única versió vàlida de les condicions esmentades en cada moment aquella que consti a la base de dades del tercer de confiança.

 

1. Informació general del Lloc Web

 

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s'ofereix la informació general del Lloc Web:

 

Titular: Associació Casa Virupa

 

Domicili social: Camí Cast ell, s/n 08511- Tavertet

 

CIF: G66691775

E-mail: info @casavirupa.com

 

Telèfon: +34 931980109

 

2. Protecció de dades de caràcter personal.

 

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, s'informarà prèviament tots els usuaris que facilitin o facilitin les seves dades personals, d'acord amb el que preveu aquest reglament.

 

A través dels formularis disponibles a la web es recopilarà la informació personal, mitjançant la marcació de la casella o checkbox corresponent, l'usuari acceptarà expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades amb la finalitat per a la qual se li sol·licitin. Per a més informació l'usuari pot consultar la nostra política de privadesa .

3. Accés al Lloc Web

 

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte quant al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrades pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

 

3.1. Necessitat de Registre

 

La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de lusuari.

 

La utilització dels serveis prestats per Associació Casa Virupa i la compra a la Web requereix el registre com a usuari a la Web. Amb la finalitat de completar el registre caldrà aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privadesa al següent

 

enllaç: https://www.casavirupa.com/pol%C3%ADtica- privadesa

 

Així mateix, has de tenir en compte que en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i d'oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d‟aquestes dades (RGPD).

 

Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquest efecte, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un Usuari registrat es reputaran realitzats pel Usuari registrat esmentat, que respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

 

3.2. Normes d'utilització del Lloc Web

 

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb el que estableixen la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

 

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, lordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

 

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

 

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

 

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals.

 

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

 

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu escombraries", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per fer-ho.

 

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.

 

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.

 

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers.

 

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

 

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne Associació Casa Virupa davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, Associació Casa Virupa el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que pertoqui.

 

De vegades, Associació Casa Virupa facilitarà a l'Usuari a través de les seves comunicacions, com ara els butlletins periòdics, un enllaç que us permetrà accedir al vostre compte personal. Aquest accés es durà a terme mitjançant una adreça única i privada, de manera que l'Usuari no necessitarà introduir les vostres claus d'accés al Lloc web. En conseqüència, l'Usuari haurà de tractar les comunicacions d'Associació Casa Virupa de forma confidencial i abstenir-se de enviar-les a tercers, per evitar accessos no autoritzats a la informació privada del compte.

 

3.3. Exclusió de Responsabilitat

 

L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per a Associació Casa Virupa l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

Associació Casa Virupa no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web.

 

Associació Casa Virupa no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

3.4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

 

El servei d'accés al Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (d'ara endavant, Llocs Enllaçats). En aquests casos, Associació Casa Virupa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc

 

Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a Associació Casa Virupa, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats no ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d'Associació Casa Virupa amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

 

Associació Casa Virupa no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Associació Casa Virupa

 

3.5. Propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual d'Associació Casa Virupa o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d'Associació Casa Virupa o tercers, sense que es pugui entendre que l'accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.

 

En tot cas, l'Usuari coneix i accepta que les qualificacions i els comentaris que faci sobre els productes disponibles a través del Lloc Web podran ser accessibles per a la resta dels Usuaris del Lloc Web, incloent-hi la identitat del seu autor.

 

Sobre tots els comentaris allotjats lliurement per l'Usuari al Lloc Web, incloguin o no una opinió o descripció dels productes oferts (d'ara endavant, “els Continguts”), l'Usuari atorga gratuïtament a Associació Casa Virupa una llicència d'ús no exclusiva, de territorialitat mundial i amb la durada màxima prevista legalment. Sobre la base de la llicència esmentada, Associació Casa Virupa podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis oferts per Associació Casa Virupa i publicitar els seus productes i serveis.

 

4 .Condicions de Contractació venda articles.

 

4 .1. Registre de l'Usuari

 

La utilització dels serveis prestats per Associació Casa Virupa implica la necessitat de registre de l'Usuari al Lloc Web.

 

L'Usuari haurà de procedir al seu registre indicant el seu nom complet, adreça de correu electrònic. Un cop completat el registre, s'enviarà un missatge al compte de correu designat amb un enllaç que l'Usuari haurà de seguir per confirmar que hi disposa d'accés.

 

En tot cas, s'exigirà que l'Usuari accepti les presents Condicions Generals, així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

 

Un cop l'Usuari està registrat correctament a la web pot en tot moment accedir a “El meu compte”. A través de “El meu compte” l'usuari pot modificar les seves dades personals, així com les dades relacionades amb l'enviament de comandes, comprovar si té comandes pendents de lliurament.

 

4 .2. Condicions d'enviament

 

Associació Casa Virupa únicament envia els seus productes a: Espanya Peninsular, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta,

 

Melilla, Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Polònia i Portugal. No serà possible realitzar el procés de compra a través del Lloc Web a destinacions diferents de les indicades.

 

La compra de productes al Lloc Web està subjecta al pagament de despeses d'enviament, a compte del comprador.

 

Les despeses d'enviament dependran de la destinació i del nombre de productes adquirits de conformitat amb la taula indicativa exposada a continuació. En qualsevol cas, les despeses d'enviament efectives es detallaran al llarg del procés de compra i el comprador tindrà la possibilitat de revisar aquests costos abans de finalitzar la compra. Associació Casa Virupa no es pot fer responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a Associació Casa Virupa, casos fortuïts o de força major.

 

Taula de preus entrega

 

PENINSULA - 5€

ILLES, Ceuta i Melilla - 10€

 

Les despeses d'enviament esmentades inclouen a més a més del transport dels productes, el seu embalatge en caixes especialment dissenyades per transportar, l'assegurança contra pèrdua o trencament, així com l'IVA.

 

El lliurament de les comandes es farà al domicili de lliurament designat lliurement per l'Usuari. Associació Casa Virupa no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit que el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a Associació Casa Virupa, tal com l'absència del destinatari a l'adreça de lliurament.

 

En cas d'absència del destinatari i sempre que sigui possible, es deixarà nota de pas amb la informació necessària per acordar un nou lliurament al domicili del destinatari o les indicacions necessàries perquè aquest hagi de recollir el producte a un lloc determinat. En tot cas, transcorreguts 7 dies des de l'últim intent de lliurament sense que la comanda s'hagi pogut lliurar, aquesta serà retornada a origen i es procedirà a resoldre el contracte.

 

4 .3. Terminis de lliurament

 

4 .3.1 Lliurament del producte

 

Associació Casa Virupa es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça que el CLIENT assenyali

 

al formulari de comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm al CLIENT que indiqui una adreça on la comanda pugui ser lliurada dins de l'horari laboral habitual i un telèfon de contacte, si és possible un mòbil, on l'empresa de transports us informarà de l'estat i previsió de lliurament.

 

4 .3.2 Termini de lliurament

 

El termini per als lliuraments nacionals (Espanya) és de 3 a 5 dies hàbils.

 

4 .4 . Selecció dels productes per l'Usuari

 

Tot Usuari registrat podrà contractar a través del Lloc Web la compra de productes.

 

El procés de compra a Associació Casa Virupa es basa en una cistella virtual, a la qual l'Usuari pot afegir els productes que vulgui adquirir.

 

Per afegir productes a la cistella de la compra, un cop l'Usuari es troba a la pàgina de descripció del producte i seleccionades les opcions de personalització disponibles, heu de seleccionar l'opció “Afegir a cistella” facilitada.

 

En tot moment l'usuari pot accedir i modificar el contingut de la cistella.

 

4 .5. Tramitació de la comanda

 

Un cop es trobin a la cistella de la compra els productes que vulgui adquirir, l'Usuari podrà iniciar la tramitació de la comanda, seleccionant l'opció “Veure cistella”, opció que mostrarà a l'Usuari el contingut de la cistella virtual, permetent la modificació dels productes seleccionats i la seva eliminació de la cistella de la compra.

 

L'Usuari ha d'assegurar-se que els productes indicats en pantalla són els que voleu adquirir i seleccionar d'entre les zones geogràfiques llistades la corresponent a l'adreça d'enviament. En aquest punt es mostra el preu total dels productes seleccionats i les despeses d'enviament generades. També en aquest apartat, l'Usuari podrà visualitzar, si escau, les promocions automàticament aplicades a la comanda, utilitzar els codis promocionals i/o els xecs regal de què disposi.

Prement” SEGÜENT”, l'Usuari accedeix a un panell on haurà d'indicar les dades d'enviament; per prosseguir amb el procés de contractació, l'Usuari ha d'emplenar la informació de l'enviament, incloent-hi el nom complet, telèfon i adreça, omplint tots els camps marcats com a obligatoris. En aquest apartat l'Usuari podrà incloure les informacions útils que consideri necessàries per al missatger, si bé Associació Casa Virupa no en pot garantir el compliment.

 

Si l'Usuari desitja que l'adreça de facturació sigui diferent de la d'enviament, haureu de marcar la casella “La meva adreça de facturació és diferent de la de lliurament” i emplenar la informació corresponent. En aquest mateix apartat, l'usuari pot afegir un missatge per al destinatari, indicat especialment en el cas de regals.

 

A la següent fase del procés de compra, l'Usuari haurà de seleccionar la forma de pagament. En aquest moment s'indica novament a l'Usuari l'import exacte a pagar, resultant de sumar el preu dels productes i les despeses d'enviament, nets de l'eventual descompte promocional i/o xec regal.

 

Seguint l'enllaç “REALITZAR LA COMANDA”, es conduirà a l'Usuari a la passarel·la de pagament seleccionada. Un cop tramitat el pagament correctament, es tramitarà la comanda de forma automàtica, confirmant a la pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l'Usuari confirmant l'operació.

 

4 .6. Preu dels productes

 

Els preus dels productes són els indicats a la descripció que se'ls adjunta. Tots els preus indicats a la descripció de producte s'expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 

4 .7. Forma de pagament

 

La compra de productes a través de la Passarel·la d'Associació Casa Virupa permet les formes de pagament següents:

 

 • Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS) mitjançant un TPV virtual.

 • Pagament per Paypal.

 • Transferència bancària.

Per utilitzar la targeta de crèdit a través d'un TPV virtual, el comprador ha d'emplenar un formulari indicant el nom del propietari de la targeta, el tipus de targeta, la data de caducitat de la targeta i el codi de seguretat.

 

Associació Casa Virupa no té accés a les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament.

 

4 .8. Confirmació de la recepció de l'acceptació

 

Un cop finalitzat el procés de compra, l'Usuari rebrà, a l'adreça de correu electrònic designada al formulari de registre, una comunicació especificant les característiques del producte, preu, forma d'enviament seleccionada, data de contractació, número de comanda i data de entrega. Així mateix, es farà arribar a ladreça de correu electrònic facilitada per lUsuari un enllaç permanent a les presents condicions de contractació. L'Usuari podrà sol·licitar en qualsevol moment, de forma gratuïta, una còpia de les condicions generals aplicables a cada moment a Associació Casa Virupa oa qualsevol tercer designat per al registre i control de versions, si escau.

 

4 .9. Devolució de comanda.

 

En cas que un o diversos productes arribessin deteriorats a conseqüència del transport, caldrà que el destinatari ho faci constar per escrit a l'albarà de lliurament que li lliurarà el transportista en el moment de rebre l'enviament, acompanyat de la seva signatura. Després caldrà que ho comuniqui Associació Casa Virupa, per escrit, en un termini màxim de 14 dies hàbils des de la data de recepció, explicant els fets amb detall. Cal que el destinatari conservi els productes deteriorats/des sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol manipulació, alteració o ús. Un cop realitzades les gestions i comprovacions oportunes, i dins un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, Associació Casa Virupa reemborsarà els diners dels productes deteriorats mitjançant una transferència a la forma de pagament que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra. Un cop realitzat el reemborsament dels diners, Associació Casa Virupa es reserva el dret a reclamar els productes deteriorats (corrent a càrrec seu les despeses de devolució dels mateixos).

 

Si els productes rebuts difereixen de la comanda original, caldrà que el client ho comuniqui per escrit a Associació Casa Virupa, en un termini màxim de 14 dies hàbils des de la data de recepció. El destinatari haurà de guardar els productes objecte de reclamació sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. Un cop fetes les gestions i comprovacions oportunes, i dins un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, Associació Casa Virupa reemborsarà els diners dels productes erronis mitjançant una transferència a la forma de pagament que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra. Un cop realitzat el reemborsament dels diners, Associació Casa Virupa es reserva el dret a reclamar els productes erronis (corrent a càrrec seu les despeses de devolució dels mateixos).

 

Si per alguna raó diferent de les anteriors, el client decideix tornar algun producte, menys els productes considerats especials (productes que, per la seva naturalesa, estacionals, frescos o caducitat reduïda), disposarà de 14 dies hàbils des de la data de recepció de l'enviament. Caldrà que el client ho comuniqui prèviament a Associació Casa Virupa, per escrit, dins el termini indicat. El destinatari haurà de guardar els productes sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. El client haurà de tornar els productes en perfectes condicions, anant a càrrec seu tant les despeses del primer enviament com les de la devolució (que haurà de gestionar directament), així com també les despeses duaneres, si n'hi hagués. Un cop rebut i fetes les comprovacions oportunes, Associació Casa Virupa reemborsarà el seu import mitjançant una transferència a la forma de pagament que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra, dins del termini màxim de 14 dies des de la data de recepció dels productes als seus instal·lacions.

 

Les comandes han de ser tornades a la següent adreça:

 

Titular: Associació Casa Virupa

 

Domicili social: Cami Castell, s/n 08511- Tavertet

 

CIF: G66691775

 

E-mail: info@casavirupa.com

 

Telèfon: 931980109

 

Queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en què per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis patits o quan la mercaderia tornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complets i/o en perfecte estat.

 

4 .10. Dret de desistiment.

 

El comprador disposarà en tot cas d'un termini de catorze (14) dies naturals després de la recepció del Producte per exercir el seu dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

 

El comprador haurà de manifestar la intenció de desistir dins el termini indicat i haurà de procedir a la devolució del producte. Per això l'Usuari podrà remetre un correu electrònic a l'adreça

 

info@casavirupa.com incloent el seu nom i adreça, així com el número de la comanda utilitzant el formulari que trobareu al final d'aquest document (ANNEX 1). També podeu contactar de forma telefònica per tal d'agilitzar el procés de devolució dels imports corresponents.

 

Associació Casa Virupa reemborsarà les sumes abonades per l'Usuari sense retenció de despeses. Tot i això, el cost de la devolució del producte serà a càrrec de l'Usuari.

 

Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat-ne el correcte estat, Associació Casa

 

Virupa tornarà a l'Usuari les sumes abonades en un termini màxim de 14 dies naturals. Els productes que no conservin el seu embalatge original poden patir una depreciació.

 

4 .11. Excepcions al dret de desistiment

 

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el dret de desistiment.

​​

 • El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.

 • El subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

 • El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

 • El subministrament de béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

 • El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

 • Els contractes en què el consumidor i l'usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s'ha d'aplicar als serveis o béns addicionals esmentats .

 • El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

 • El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d'aquestes publicacions. Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.

 • El subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

 • El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva que en conseqüència perd el dret de desistiment.

 

 

5. Condicions de Contractació cursos formació.

 

1. OBJECTE

 

Aquestes condicions generals tenen per objecte establir el marc en què Associació Casa Virupa prestarà al CLIENT, i aquest utilitzarà, l'activitat formativa corresponent.

 

2. SERVEIS

 

2.1. Serveis inclosos

 

El servei d'accés a les activitats formatives, prestat a través del web www.edc.com, ofereix durant la vigència del contracte, el material didàctic que estarà accessible permanentment a la xarxa durant el període de durada de l'activitat, la possibilitat de realitzar consultes a l'equip docent, realitzar exercicis tipus test, simulacres d'examen, casos pràctics i, si escau, reproduir vídeos. Normalment només cal fer els tests de cada tema per tenir dret al corresponent diploma o certificat de l'activitat formativa. Així mateix, si cal superar un test final seria indicat a la fitxa de l'activitat formativa corresponent.

 

2.2. Denegació de la utilització del Servei

 

Associació Casa Virupa es reserva el dret a denegar la utilització del Servei, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris/clients que incompleixin aquestes Condicions Generals o la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

 

2.3. Modificacions i cancel·lació dels serveis

 

Les característiques dels serveis podran veure's modificades amb la finalitat d'adaptar-los a l'evolució tècnica, així com qualsevol millora tècnica que permeti incorporar un nombre més gran de prestacions per tal de millorar el servei.

 

3. OBLIGACIONS DEL CLIENT

 

3.1. Remuneració

 

3.1.1. Com a contraprestació pel Servei, el Client estarà obligat a satisfer el preu en la quantia i forma de pagament que s'indiqui a les taules de tarifes publicades per Associació Casa Virupa al formulari de pagament de cada Curs.

 

3.1.2. En cas d'impagament pel Client d'alguna de les quantitats degudes a Associació Casa Virupa com a contraprestació pel Servei. Associació Casa Virupa es reserva el dret a suspendre'l temporalment. Transcorreguts TRENTA (30) dies des de la suspensió del Servei per aquesta causa sense que el Client hagi satisfet les quantitats degudes, Associació Casa Virupa podrà suspendre el servei definitivament, donant per finalitzat el contracte amb el Client per causa imputable a aquest i reservant-se l'exercici de totes les accions legals pertinents per a la recuperació de les quantitats degudes.

 

3.2. Pagament

 

3.2.1. En primer lloc, l'usuari que visita la Web www.casavirupa.com ha de crear un compte (per tenir-hi el dret d'accés) i on aportarà el seu nom, cognoms, adreça postal (per a l'enviament del diploma), etc. Un cop hagueu creat aquest compte amb èxit, rebreu un correu de confirmació per part d'Associació Casa Virupa

 

3.2.1. Per efectuar el pagament del Curs, l'usuari serà redirigit a través d'una connexió segura, proporcionada per una entitat financera nacional on haurà d'introduir les seves dades de targeta de crèdit (passant, en aquell moment, a tenir la condició de Client) ).

 

3.2.2. Posteriorment, el Client rebrà simultàniament una resposta per part del banc, indicant-li si la teva petició d'autenticació és acceptada o denegada. El càrrec al compte del Client es produirà si la petició és acceptada.

 

3.2.3. El Client rebrà llavors un email per part d'Associació Casa Virupa, que us informarà que ha estat registrat amb èxit en l'activitat formativa sol·licitada.

 

3.2.4. En cas que hi hagi errors o possibles duplicitats de pagament, l'empresa, una vegada detectat l'error, es compromet a la devolució íntegra de l'import carregat erròniament o enviat erròniament pel client.

 

4.3. Dret de Desistiment

 

4.3.1. Atès que el producte a comprar és un curs de formació, del qual prèviament s'ha informat el client, a través del detall del temari i continguts generals, dades que ja per si mateixes informen al potencial Client, ia més s'ha pogut explicar prèviament, i entendre perfectament per part del Client, que el curs és del vostre interès, no es preveu que es pugui donar lloc a la devolució de l'import, ni al desistiment, sempre que el client hagi accedit a la plataforma online i iniciat la sessió online del curs contractat.

 

4.3.2. Per excepció, el Client podrà desistir lliurement del contracte dins del termini de 14 dies comptadors des de la data d'adquisició del curs a través del formulari de la web www.casavirupa.com , sempre que no hagi accedit a la plataforma online i iniciat la sessió en línia del curs.

 

4.3.3. Així mateix, el Client tindrà la possibilitat en tot moment de renunciar a la compra efectuada, tot i haver-se produït la confirmació per part de l'empresa, mitjançant correu electrònic a l'adreça info@casavirupa.com produint-se la devolució de l'import prèviament carregat al Client, sempre que no s'hagi accedit a la plataforma en línia i iniciat la sessió en línia del curs.

 

4.3.4. Associació Casa Virupa acceptarà únicament devolucions al mateix mitjà de pagament, únicament per a aquells articles adquirits directament a través de www.edc.com. Per sol·licitar la devolució de la totalitat o part de la comanda, el client s'haurà de posar en contacte amb el servei d'atenció al client, a través del correu info@casavirupa.com o bé a través del telèfon 931080109.

 

4.4. Ús correcte dels serveis

 

El Client es compromet a utilitzar els Serveis de conformitat amb la llei, així com a abstenir-se d'utilitzar el Servei amb fins o efectes il·lícits, prohibits a les presents Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els Serveis, els equips informàtics d'altres Clients o d'altres usuaris d'Internet (hardware i software) així com els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats als seus equips informàtics (hacking), o impedir-ne la normal utilització o gaudi d'aquests serveis, equips informàtics i documents, arxius i continguts per part dels altres clients i altres usuaris d'Internet.

 

 

4.5. Claus d'accés

 

4.5.1. Assignació

 

D'acord amb les característiques tècniques dels Serveis en cada moment, Associació Casa Virupa exigeix al Client fer servir un codi de CLIENT (login) i una contrasenya (password) per utilitzar els Serveis (d'ara endavant, les "Claus d'Accés") . Aquestes claus d'accés es correspondran amb les que el client hagi definit en el moment de crear el vostre compte d'accés a la web www.edc.com

 

4.5.2. Ús i custòdia

 

El client es compromet a fer un ús diligent de les claus d'accés ia mantenir en secret les seves claus d'accés. El Client es compromet a comunicar a Associació Casa Virupa la pèrdua o robatori d'aquestes claus en el menor termini de temps possible, a fi que Associació Casa Virupa les desactivi.

 

És important destacar que dues sessions obertes de forma concurrent a nom d'un mateix subscriptor (mitjançant la introducció del nom usuari i contrasenya a cadascuna d'elles) des d'equips diferents, serà motiu suficient i suficient per donar de baixa de forma automàtica al Client per considerar que va incomplir el contracte. D'altra banda, en tot cas, amb cadascuna de les claus d'accés només es podrà accedir a una única sessió oberta per usuari.

 

 

5. OBLIGACIONS D'EMPRESA

Prestació del servei

Associació Casa Virupa es compromet a la prestació del Servei objecte del present contracte en les condicions que s'estableixen a continuació:

 

5.1.1 Obligacions relatives a la seguretat ia la conservació dels missatges en relació amb les transaccions realitzades

 

Associació Casa Virupa es compromet que totes les transferències de dades que s'efectuïn a través dels seus URL de pàgines de compra d'activitats formatives es realitzaran sota Servidor Seguro; de manera que la informació es transmet de forma encriptada i és inaccessible per a qualsevol altra persona. Ambdues parts es comprometen expressament a la conservació de totes les informacions creuades entre elles, ja sigui a través de l'URL d'Associació Casa Virupa, www.edc.com o mitjançant e-mail, com a prova de les transaccions realitzades.

 

5.1.2 Garanties del servei

 

Associació Casa Virupa es compromet a mantenir en funcionament ininterrompudament el servei, llevat de casos de força major o raons alienes a la voluntat i/o al control de la mateixa. Específicament es consideraran a efectes del present contracte, de forma enumerativa i no exhaustiva, les següents: fallades, defectes o deficiències al servidor oa la xarxa de transmissió de dades.

 

6. LLICÈNCIA

 

Els continguts publicats a la web www.edc.com estan subjectes i protegits pels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial, incloent-hi drets d'autor, dissenys, marques comercials, noms de domini, patents, know-how, programari o bases de dades . L'empresa és la propietària de tots aquests continguts i els drets associats a l'esmentat lloc web, i els col·laboradors docents tenen la propietat sobre el material de les activitats formatives que imparteixin.

 

Associació Casa Virupa autoritza el Client a la utilització normal, no exclusiva i de bona fe dels cursos, sense que en cap cas pugui extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial del contingut d'aquests, avaluada quantitativament o qualitativament, ni extreure o reutilitzar de forma sistemàtica parts no substancials del contingut, sempre que, per la seva naturalesa, s'hagin de considerar contraris a una utilització normal o causin un perjudici injustificat a Associació Casa Virupa.

 

Associació Casa Virupa igualment autoritza l'ús no exclusiu dels textos que s'inclouen als cursos, sempre que s'utilitzin amb finalitats professionals per professionals sanitaris o no sanitaris degudament autoritzats i sota la seva responsabilitat. Aquesta autorització en cap cas no permetrà alterar els textos ni infringir els drets d'autoria dels autors legítims.

 

Associació Casa Virupa no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual, de propietat industrial, sobre els secrets empresarials o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb els serveis.

 

7. NOTIFICACIONS

 

Totes les notificacions, modificacions i comunicacions per part d'Associació Casa Virupa al Client es consideraran eficaces amb caràcter general quan es realitzin a través de qualsevol d'aquests procediments:

 

Enviament per correu postal al domicili indicat pel client.

 

 1. Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que el Client designi en el moment de donar-se d'alta o posteriorment.

 

A aquests efectes, el Client manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Associació Casa Virupa tots els canvis relatius al seu domicili, dades de cobrament i tota mena d'informació necessària per a la gestió i el manteniment de la relació contractual entre Associació Casa Virupa i el Client. El Client respondrà de la veracitat de les vostres dades. Les comunicacions del Client a Associació Casa Virupa s'hauran d'adreçar al Servei d'Atenció al Client a l'adreça següent: info@casavirupa.com

 

9. DURADA

 

El Contracte entrarà en vigor a partir de la data del seu perfeccionament, és a dir, des del moment en què s'hagi fet efectiu el pagament i tindrà la durada que es determini en cada cas.

Associació Casa Virupa podrà comunicar al Client la decisió de donar per acabat el Contracte a través de qualsevol dels mitjans previstos anteriorment. En aquest cas, Associació Casa Virupa abonarà al client la part proporcional del preu abonat corresponent al període de contracte no complert.

 

9.1 Resolució

 

Associació Casa Virupa i el Client tenen reconeguda la facultat de resoldre el Contracte en cas d'incompliment de les obligacions de l'altra part, sempre que aquest incompliment no fos esmenat en un termini màxim de QUINZE (15) dies després de la petició escrita de l'altra part sol·licitant l'esmena de l'incompliment; tret que aquest incompliment es considerés insubsanable o fes impossible el compliment del present contracte per a la part denunciant, cas en què la resolució podrà ser immediata. I això, en tot cas, deixant fora de perill la facultat de retirada i suspensió immediata del Servei i la reclamació de la indemnització per danys i perjudicis que correspongui, si escau, a la part complidora. Associació Casa Virupa en cap cas respondrà pels danys i perjudicis que excedeixin del que efectivament paga el Client pel Servei concret.

 

 

10. ADRECES DE CONTACTE

 

Titular: Associació Casa Virupa

 

Domicili social: Cami Castell, s/n 08511- Tavertet

 

CIF: G66691775

 

E-mail: info@casavirupa.com

 

Telèfon: 93 1980 109

 

 

11. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

 

 

12. Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fòrum, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

 

Aquestes condicions generals estan subjectes al que disposa el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació; Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; Reglament (EU) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades; Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista, ia la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

13. Informació al comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes E.comerç.

 

S'informa el comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia.

 

Conformi a l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

 

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Els consumidors podran sotmetre les reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.”

 

A més, us recordem que podeu accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç.

 

 

 

Última actualització 10 2021

bottom of page